Добре Дошли

Здравейте! Това е официалния сайт на СУ "Елин Пелин" с.Руен       

 

През целия период на своето съществуване училището в с.Руен е средище на прогресивна народна интелигенция, дала значителен принос в развитието на обществения и политически живот на селището.

 

Разкрито през 1915 год. С една паралелка и един учител, който обучава 28 деца, училището непрекъснато се развива и нараства, за да достигне сегашния си капацитет.

 

Сред учителите най-трайно влияние оставят:

  • Петър Недялков Космев - първият учител
  • Райна Петрова Космева - първата учителкa
  • Никола Стоев от с. Байлово - по негово предложение училището приема за свой патрон през 1939/1940 година името на писателя Елин Пелин

 

 

Мисия

СУ „Елин Пелин” с.Руен да бъде гарант за качествен образователно- възпитателен процес с цел формиране на личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни на ефективна обществена реализация.

Визия

Дългогодишната история на СУ „Елин Пелин” с.Руен формира заслужено визията му на най-престижното училище в Община Руен, утвърдило се като средище на творчество и образованост с добрите си постижения на ДЗИ, спортни успехи и извънкласни дейности. СУ „Елин Пелин” е училище, гарантиращо знание за бъдещето..

Цел

Утвърждаване престижа и облика на СУ „Елин Пелин” и изграждане на образовани и социално ангажирани личности с формирани умения за пълноценна реализация в съвременното демократично общество.