"Заедно в грижата за всеки ученик" - учебна 2020/ 2021 година

 

 

На 21. април  в СУ „Елин Пелин“, с. Руен се проведе  съвместен урок между учителите в начален и прогимназиален етап по плана на дейностите по НП „Заедно в грижата за ученика“, Модул 2 – „Създаване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детските учители и учители по учебни предмети в прогимназиален етап.

Урок на тема „Деление на многоцифрено с едноцифрено число“ по Математика в 4а клас проведоха г-жа Гюлсюм Кадир – старши учител в начален етап и г-жа Джеврие Якуб – старши учител по Математика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

На 14. април  в СУ „Елин Пелин“, с. Руен се проведе  съвместен урок между учителите в начален и прогимназиален етап по плана на дейностите по НП „Заедно в грижата за ученика“, Модул 2 – „Създаване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детските учители и учители по учебни предмети в прогимназиален етап.

Урок на тема „Мерни единици за лице“ по Математика в 5а клас проведоха г-жа Джеврие Якуб – старши учител по Математика и г-жа Гюлсюм Кадир – старши учител в начален етап.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

На 24. март  в СУ „Елин Пелин“, с. Руен се проведе  съвместен урок между учителите в начален и прогимназиален етап по плана на дейностите по НП „Заедно в грижата за ученика“, Модул 2 – „Създаване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детските учители и учители по учебни предмети в прогимназиален етап.

Урок на тема „Дишане на животните“ по Човекът и природата в 5б клас проведоха г-жа Фатме Муса - старши учител по БЗО

и г-жа Гюлсюм Кадир – старши учител в начален етап.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

На 10. март  в СУ „Елин Пелин“, с. Руен се проведе  съвместен урок между учителите в начален и прогимназиален етап по плана на дейностите по НП „Заедно в грижата за ученика“, Модул 2 – „Създаване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детските учители и учители по учебни предмети в прогимназиален етап.

Урок на тема „Умножение на многоцифрено с едноцифрено число с едно преминаване“ по Математика в 4а клас проведоха г-жа Гюлсюм Кадир – старши учител в начален етап и г-жа Джеврие Якуб – старши учител по Математика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

На 9. март  в СУ „Елин Пелин“, с. Руен се проведе съвместен урок между учителите в начален и прогимназиален етап по плана на дейностите по НП „Заедно в грижата за ученика“, Модул 2 – „Създаване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детските учители и учители по учебни предмети в прогимназиален етап.

Урок на тема „Българската държава и общество до 1944г.“ по Човекът и обществото в 4б клас проведоха г-жа Павлета Каменска – старши учител в начален етап и г-жа Хурие Бекир – старши учител по Истории и цивилизации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

На 20. ноември  в СУ „Елин Пелин“, с. Руен се проведе вторият съвместен урок между учителите в начален и прогимназиален етап по плана на дейностите по НП „Заедно в грижата за ученика“, Модул 2 – „Създаване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детските учители и учители по учебни предмети в прогимназиален етап.

Урок на тема „Сили“ по Човекът и природата в 4а клас проведоха г-жа Гюлсюм Кадир – старши учител в начален етап и г-жа Фатме Муса – старши учител по Химия и ООС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

В пети клас е лесно!

От днес в СУ „Елин Пелин“, с. Руен стартира серия от съвместни уроци между учителите в начален и прогимназиален етап. Дейността е в изпълнение на НП „Заедно в грижата за ученика“, модул 2 – „Създаване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детските учители и учители по учебни предмети в прогимназиален етап. Целта на дейностите по програмата е плавният преход между начален и прогимназиален етап на обучение.

Първият урок по български език и литература се проведе в 4а клас съвместно с г-жа Гюлсюм Кадир – старши учител в начален етап и г-н Парушев – старши учител по български език и литература. Урокът на тема „ Видове изречения по цел на изказване“ бе разработен от двамата учители. Забавни творчески задачи, кръстословици, игри със състезателен характер – всичко това мотивира децата за активно участие в урока и допринесе за постигането целите му.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

На 27.11.2020г. бе представен съвместен урок по български език в 4б клас от г-жа Павлета Каменска – старши учител в начален етап и г-н Парушев – старши учител по български език и литература. Урокът на тема Подлог“ бе разработен от двамата учители - творчески задачи и увлекателни упражнения.

Дейността е в изпълнение на НП „Заедно в грижата за ученика“, Модул 2 – „Създаване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детските учители и учители по учебни предмети в прогимназиален етап. Целта на дейностите по програмата е плавният преход между начален и прогимназиален етап на обучение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация