„УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ“

 

 

Открит урок по Национална програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" във IIа клас, с класен ръководител г-жа Мюджля Билял на 04.10.2021г.

 

 

 

 

Открит урок по Национална програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" в Iа клас, с класен ръководител г-жа Гюлсюм Кадир на 18.10.2021г.

 

 

 

 

 

Открит урок по Национална програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" в Iб клас, с класен ръководител г-жа Павлета Каменска на 18.10.2021г.

 

 

 

 

 

Открит урок по Национална програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" в IIIб клас, с класен ръководител г-жа Гюлтен Хюсеин на 18.10.2021г.

 

 

 

 

 

Открит урок по Национална програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" в IIIа клас, с класен ръководител г-жа Гина Калева на 19.10.2021г.

 

 

 

 

Открит урок по Национална програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" във IIб клас, с класен ръководител г-жа Иванка Калудова на 25.10.2021г.

 

 

 

 

Открит урок по Национална програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" в IVа клас, с класен ръководител г-жа Севда Плахова на 10.11.2021г.

 

 

 

 

 

Информация