„УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ“

 

 

Открит урок по Национална програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" във IIа клас, с класен ръководител г-жа Мюджля Билял на 04.10.2021г.

Открит урок по Национална програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" в Iа клас, с класен ръководител г-жа Гюлсюм Кадир на 18.10.2021г.

 

 

 

Открит урок по Национална програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" в Iб клас, с класен ръководител г-жа Павлета Каменска на 18.10.2021г.

 

 

 

Открит урок по Национална програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" в IIIб клас, с класен ръководител г-жа Гюлтен Хюсеин на 18.10.2021г.

 

 

 

Открит урок по Национална програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" в IIIа клас, с класен ръководител г-жа Гина Калева на 19.10.2021г.

 

 

Открит урок по Национална програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" във IIб клас, с класен ръководител г-жа Иванка Калудова на 25.10.2021г.

 

 

Открит урок по Национална програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" в IVа клас, с класен ръководител г-жа Севда Плахова на 10.11.2021г.

 

 

 


Открит урок по Национална програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" във IIб клас, с класен ръководител г-жа Иванка Калудова на 15.03.2022 г.

 

 

Открит урок по Национална програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" във IIIа клас, с класен ръководител г-жа Гина Калева на 15.03.2022 г.

Открит урок по Национална програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" във IVа клас, с класен ръководител г-жа Севда Плахова на 15.03.2022 г.

 

Открит урок по Национална програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" във IVб клас, с класен ръководител г-н Иван Петков на 15.03.2022 г.

 

Открит урок по Национална програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" във Ia клас, с класен ръководител г-жа Гюлсюм Кадир на 21.03.2022 г.

 

 

Открит урок по Национална програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" във Iб клас, с класен ръководител г-жа Нефисе Хюсеин на 21.03.2022 г.

 


Открит урок по Национална програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" във IIa клас, с класен ръководител г-жа Мюджля Билял на 22.03.2022 г.

 

Открит урок по Национална програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" във IIIб клас, с класен ръководител г-жа Гюлтен Хюсеин на 28.03.2022 г.

 

 

 


13.05.2022г. - Да бъдем деца заедно с нашите деца - заедно в училище и в игрите

 

 

 

Информация