"Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия", Mодул A

 

       Реализацията на НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“, ще допринесе за придобиване на нови компетентности в областта на гражданското образование и патриотичното възпитание на учениците, както и за провеждане на дейности, свързани със съхраняването на историческата памет за българската армия и за националните традиции и култура. Чрез този проект  ще се постигне:

  • Засилване  интереса на учениците към историческите събития, традиции свързани с Българската армия;

  • Изграждане на умения за ориентиране в историческите събития свързани  с  традициите  на въоръжените сили;

  • Преосмисляне на  националното минало  чрез историята и традициите на Българската армия – на територията в региона;

  • Формиране на траен интерес към изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия;

  • Трайно изграждане и поддържане на училищните обичаи, свързани с патриотичното възпитание на учениците.
     

Стартираха дейности с учениците от IX и Х клас по  Национална програма на Министерство на образованието и науката и Министерство на отбраната „Изучаване и съхраняване  на традициите и историята на Българската армия“

 

 

 


Дейности по  Национална програма „Изучаване и съхраняване  на традициите и историята на Българската армия“
 

Дейност 1.1: Прожекция на документален филм „Щрихи от миналото“ за живота на  Злати Тодоров Златев  - участник във Втората световна война в боевете при Страцин и Стражин в Македония, свидетел на бомбардировките в гр. София.


Дейност 1.2: Лекция на историческа тематика на началника на военен клуб гр. Айтос за  живота и делото на ген. Иван Колев – командир на българската кавалерия в Първата световна война, прожекция на филма „Кентавърът“ изработка на Военна студия София

 


Дейност 2.1: Издирване и изготвяне на списък на  участниците  във войните от Руенска община

 

 


Дейност 2.2:  Издирване и изготвяне на списък на войниците от общ. Руен,  наградени с орден за „Храброст“

 

 


6 май по Национална програма на Министерство на образованието и науката и Министерство на отбраната " Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия"

 

Информация