ОТКРИТИ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ УРОЦИ
за учебната 2020/ 2021 година

 

 

 

На 19.04.2021 година г-н Исмаил Селим и г-жа Деница Андонова представиха интердисциплинарен урок по математика и музика на тема: "Часът на Пи" с учениците от XВ клас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

На 16.03.2021 година г-жа Гина Калева представи иновативен урок по Околен свят на тема: "Човекът и природата (обобщение)" с учениците от IIА клас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

На 25 февруари  в СУ „Елин Пелин“, с. Руен г-жа Гюлсюм Кадир – старши учител в начален етап и г-жа Тайбе Хилми – старши учител по Информационни технологии проведоха бинарен урок на тема „3 март- ние помним, ние знаем. Шипка“ по Технологии и предприемачество и Компютърно моделиране в 4а клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Иновативни занимания по интереси на тема: "Кравички в бяло и черно" с г-жа Александрина Ангелова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Иновативна самоподготовка в ГЦОУД - III клас по математика на тема: "Неизвестно делимо" с г-н Неделчо Велев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Двукомпонентен урок по Биология и здравно образование и Физическо възпитание и спорт в VII клас на тема: "Спортуваме активно и се храним здравословно"с г-жа Мариана Николаева и г-н Григор Йончев

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Интердисциплинарен урок по информационни технологии и физика и астрономия на тема: "Използване на Arduino платки при STEM науките за привлекателно обучение по Информационни технологии и Физика и астрономия"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

„Моето мечтано училище“ бе темата на провелия се урок на 15.02.2021 г. с учениците от VIII б клас.

В този полезен час на класа осмокласниците дискутираха, анализираха и разиграха ролево ситуации, свързани с актуалната тема. Учениците показаха какво знаят за училището, разказаха за добротата и толерантността и за всичко, свързано с възпитанието в нравствени ценности. Благодарение на г-жа Русанка Германова – класен ръководител на VIII б клас и г-жа Елена Жекова – педагогически съветник, се проведе един изключително полезен урок за учениците по общуване и взаимодействие.

Урокът бе безспорно доказателство, че училището е образователна институция, дала на хилядите свои възпитаници стремеж към знанието, но и упора и вяра в собствените сили, така важни за успешната житейска реализация на всеки човек.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

„Свойства на ъглополувящата в триъгълника и как граматичното и лексикално значение на думите може да ни бъде в помощ“ – комбиниран урок по Математика и Български език и литература в IXА клас, преподаватели – г-жа Минюрие Сюлейман и г-жа Даниела Георгиева

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

„Мутагенни фактори“ – тринарен урок в XБ клас по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда и Физика и астрономия, преподаватели – г-жа Мария Чанева, г-жа Иванка Атанасова и г-жа Мария Димитрова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 „Събираемо, сбор“ – иновативен урок по Математика в IA клас, преподавател г-жа Мюджеля Билял 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

„Езиците – прозорец към света“ – бинарен урок по Български език и литература и Английски език с ученици от IIБ клас, преподаватели – г-жа Гюлтен Хюсеин и г-жа Здравка Парушева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

„Отвъд хоризонта: Два езика – един свят“ - бинарен урок по Български език и литература и Английски език с ученици от VIIВ клас, преподаватели – г-жа Гергана Бялкова и г-жа Галина Атанасова

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Иновативен урок по Математика на тема „Умножение и деление до 3“ с ученик със СОП от VIIВ клас, преподаватели – г-жа Кадрие Салибрямова и г-жа Нели Костова – ресурсен учител

 

 

 

 

 

 


 

 

 

„Води в Азия“ – иновативен урок по География и икономика с ученици от VIА клас, преподавател Веселин Костадинов

 

 

 

 

 

 


 

 

 

„Богове и герои на древна Елада“ – интердисциплинарен урок по История и цивилизация и Изобразително изкуство в VБ клас, преподаватели – г-жа Хурие Бекир и г-жа Йорданка Гъделова

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

"Съвременна политическа карта на света" - урок по География и икономика с учениците от XIIБ клас, преподавател г-жа Емине Али 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

"Първичен сектор. Земеделие - растениевъдство и животновъдство" - урок по География и икономика с учениците от IXА клас, преподавател г-жа Тайбе Хюсеин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

На 18 ноември се проведе един различен урок по математика. С помощта на Знайко и забавни задачи учениците от 3 а клас демонстрираха своите математически умения за действия с трицифрени числа. Превърнаха се в пътешественици, които помогнаха на Незнайко да открие верния път към страната Математика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

На 20 ноември по плана на ПЕКК в 3а клас се проведе открит урок по Човекът и природата. Със забавни задачи, интересни опити, които учениците демонстрираха с помощта на г-н Петков, и онлайн тест, урокът предизвика много положителни емоции у третокласниците и постигна целите си – затвърждаване на знанията по темите „Въздух и вода“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

На 24 ноември в класната стая на 5а клас се проведе открит урок на тема : "Агресивното поведение - проява на слабост или сила". Инициатори на този урок бяха г-жа Венета Иванова - училищен психолог и г-н димо Парушев - старши учител по БЕЛ. Учениците се включиха в ролева игра, решава казуси по проблеми, свързани с агресивното поведение. Отборите череша, ябълка, дюля, круша и банан доказаха, че могат успешно да разрешават конфликти да бъдат добри приятели.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Мисля, пиша и се упражнявам, и историческите факти научавам!

Учениците от 5А клас съвместно с г-жа Ренета Матева - учител  по история и цивилизации, ни пренесоха в Древен Изток и показаха знания, свързани с първите цивилизации. В ролята на могъщите вадетели - цар Хамурапи, фараонът Тутанкамон и цар Дарий I малките артисти ни представиха важни факти от управлението на държавите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация