ДИГИТАЛНА РАНИЦА

Digital backpack logo

Подкрепяме електронното обучение

Създадохме електронна платформа, с помощта на която да спомогнем при решаването на предизвикателствата при неприсъствена форма на обучение, както и такива при присъствена или хибридна такава:
  • Богат набор от дигитално образователно съдържание

  • Бърз и лесен достъп до виртуални класни стаи

  • Домашни, оценки, присъствия - всичко на едно място

  • Фокус върху индивидуалното отношение от учител към ученик


Електронната образователна платформа „Дигитална раница“ бе представена в СУ "Елин Пелин", с. Руен, обл. Бургас. На обучението присъства директора, заместник-директори и учители. Основен акцент в обучението бе представяне на създадената от МОН единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“

 


 Няма налично описание.

 

 

Информация