"Образование за утрешния ден" - уч.2020/ 2021 год.

 

 

IT Magic - 3

Ръководител на група: Семра Иб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT Magic - 4

Ръководител на група: Тайбе Хилми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM

Ръководител на група: Семра Иб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация