"ДА БЪДЕМ ТОЛЕРАНТНИ"

 

Стартира серия от открити уроци на тема "Да бъдем толерантни".
Ученици дискутират, анализират и разиграват ролеви ситуации, свързани с темата. 

 

09.11.2021г. - Открит урок в VIIа клас, проведен от педагогическия съветник г-жа Елена Жекова, училищния психолог г-жа Венета Иванова и ресурсния учител г-жа Нели Костова

 


17.11.2021г. - Открит урок в VIIIв клас, проведен от педагогическия съветник г-жа Елена Жекова, училищния психолог г-жа Венета Иванова и ресурсния учител г-жа Нели Костова

 

 

 

 

 

 

 

 


18.11.2021г. - Открит урок във IIб клас, проведен от педагогическия съветник г-жа Елена Жекова, училищния психолог г-жа Венета Иванова и ресурсния учител г-жа Нели Костова


25.11.2021г. - Бинарен урок в VIIб клас, по Български език и литература и Математика на тема: "Линейни уравнения. Анотация", проведен от г-жа Джеврие Якуб - учител по математика и г-жа Наташа Паспалева - учител по български език и литература
 


 

 26.11.2021г. - Интердисциплинарен урок по Български език и литература, Английски език и Музика в Xб клас на тема: "Очите в света на музиката", проведен с г - н Димо Парушев - учител по Български език и литература, с г - жа Емне Ибрям - учител по Английски език и г - жа Деница Андонова - учител по Музика

 

 

 


 

07.12.2021 г. - Нетрадиционен урок по Английски език, Човекът и природата и Физическо възпитание и спорт в VIб клас на тема: "Спортна гимнастика", проведен с       г-жа Гюлсюм Али - учител по Английски език, с г-н Григор Йончев - учител по Биология и ЗО и г-жа Себиха Ахмед - учител по ФВС

 

Информация