Обществен съвет

Председател: Рейхание Алиева - родител

Представител на финансиращия орган: Невзат Исмаил

Членове:

1. Неджибе Хасан - обществена личност

2. Хабибе Смаил - родител

3. Ферхан Азис - родител

4. Тайбе Адем - родител

5. Емел Федаил - родител

 

Резервни членове:

1. Мийрем Халил - родител

2. Зиля Кадир - родител

3. Семиха Хюсни - родител

4. Фатме Ахмед - родител

 

 

ПРАВИЛНИК НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

Протокол №6

Протокол №5

Протокол №4

Протокол №3

Протокол №2

Протокол №1

 

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

Протокол №8

Протокол №7

Протокол №6

Протокол №5

Протокол №4

Протокол №3

Протокол №2

Протокол №1

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

Протокол №7

Протокол №6

Протокол №5

Протокол №4

Протокол №3

Протокол №2

Протокол №1

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

 

Протокол №14

Протокол №13

Протокол №12

Протокол №11

Протокол №10

Протокол №9

Протокол №8

Протокол №7

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:

 

Протокол №6

Протокол №5

Протокол №4

Протокол №3

Протокол №2

Протокол №1