Обществен съвет

Председател: Рейхание Алиева - родител

Представител на финансиращия орган: Невзат Исмаил

 

 

Членове:

1. Неджибе Хасан - обществена личност

2. Мехмед Чолак - обществена личност

3. Нурсел Адем - родител

4. Ферхан Азис - родител

5. Мийрем Шукри - родител

 

Резервни членове:

1. Мийрем Халил - родител

2. Анифе Шабан - родител

3. Тайбе Абдурахим - родител

4. Фатме Ахмед - родител

5. Хатче Мустафа - родител

 

 

ПРАВИЛНИК НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА:

Протокол №5

Протокол №4

Протокол №3

Протокол №2

Протокол №1

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

Протокол №7

Протокол №6

Протокол №5

Протокол №4

Протокол №3

Протокол №2

Протокол №1

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА:

Протокол №5

Протокол №4

Протокол №3

Протокол №2

Протокол №1

 

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

Протокол №10

Протокол №9

Протокол №8

Протокол №7

Протокол №6

Протокол №5

Протокол №4

Протокол №3

Протокол №2

Протокол №1

 

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

Протокол №8

Протокол №7

Протокол №6

Протокол №5

Протокол №4

Протокол №3

Протокол №2

Протокол №1

 

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

Протокол №7

Протокол №6

Протокол №5

Протокол №4

Протокол №3

Протокол №2

Протокол №1

 

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

Протокол №14

Протокол №13

Протокол №12

Протокол №11

Протокол №10

Протокол №9

Протокол №8

Протокол №7

 

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:

Протокол №6

Протокол №5

Протокол №4

Протокол №3

Протокол №2

Протокол №1

 

Информация