Обществен съвет

1. Невзат Исмаил - Представител на финансиращ орган (Община Руен)

2. Ешереф Ешереф - Представител на обществеността

3. Неврие Хасан - Представител на обществеността

4. Неджибе Хасан - родител

5. Хатче Салим - родител

6. Есма Али - родител

7. Еметула Сюлейман - родител

 

ПРАВИЛНИК НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

 

Протокол №3

Протокол №2

Протокол №1

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

 

Протокол №14

Протокол №13

Протокол №12

Протокол №11

Протокол №10

Протокол №9

Протокол №8

Протокол №7

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:

 

Протокол №6

Протокол №5

Протокол №4

Протокол №3

Протокол №2

Протокол №1