Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2018 г.      >>>>>


Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2018 г.                        >>>>>


Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2018 г.                        >>>>>


Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2018 г.                        >>>>>

Информация