Успехи, награди и постижения 2021 - 2022 година

13. Международен конкурс "Аз обичам Черно море" 2021

Ученици от IXа, Xб, XIа, XIб и XIв класове получиха ГРАМОТИ за участие в раздел ФОТОГРАФИЯ


ОБЩИНСКИ КОНКУРС "НАШЕТО ЧЕРНО МОРЕ" 2021

Ученици от XIв клас получиха ГРАМОТИ за участие в раздел ФОТОГРАФИЯ


V Национален конкурс
"Красива природа, красива наука" Лято 2021 г. 

Националният конкурс се организира от Община Шумен и Научно-образователен център STEAM.
Ученици от XIа клас взеха участие в следните  направления: 
„Красиви цветя в планини и поля“
„Красиви представители на животинския свят“
„Красиви облаци, мълнии и оптични атмосферни явления“.
Ето и техните творения:

 


Онлайн фотоконкурс „ОЙ КОЛЕДО, МОЙ КОЛЕДО“ 2021

Участие  на ученици от клуб „Дигитални исторически пътешествия“ при СУ „Елин Пелин“, с. Руен  конкурсът е организиран от Читалище „Изгрев“ Волуяк

 

 


Онлайн рецитаторски конкурс: Национални поетични празници „Вапцарови дни“ 

Участие на учениците Ахмед Аптраман от XIIб клас и Зийнеб Сюлейман от IXб клас в седмо издание на "Вапцаровски дни", организаран от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“-гр. Варна

 

 


 


Национален конкурс  „Най-усмихнат клас на България" 2021г. 

Ученици от III Б, IX A, IX Г, XI Б, XI В, XI Г получиха ГРАМОТИ за участие в направление:
VIII –ма категория  -  Групови и индивидуални снимки

 


🥇🥈🥉НАГРАЖДАВАНЕ

Училищно състезание с ученици в Начален етап - "В света на българския език и математиката"🍀

 

   

   


🇧🇬 🇧🇬 🇧🇬 НАГРАЖДАВАНЕ

Училищен конкурс " Българските архитектурни паметници и природни обекти в макети"

🏅🏅🏅 ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ! 🏆︎ 🏆︎ 🏆︎

 

 

 

   

   
   
   


II-ри национален конкурс "АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ" 

за рецитиране на патриотично стихотворение

         


Национален конкурс "Читалището - сърцето на моя град"

 


Национален конкурс за рисунка „Нарисувай Бран“

организатори: Националният природонаучен музей при БАН, Българското дружество за защита на птиците и Дружеството на анималисти, флористи и научни илюстратори

 

     


🇧🇬🇧🇬🇧🇬НОВ ПОВОД ЗА ГОРДОСТ!🥇🥈🥉

Ученичката Зийнеб Тунджай от IХ Б клас получи диплом за отлично представяне в националния онлайн конкурс за изпълнение на стихове от български автори "България - моя родина".

 


🇧🇬🇧🇬🇧🇬НОВ ПОВОД ЗА ГОРДОСТ!🥇🥈🥉

Ученичката Селенай Зюлкерова от IХ Б клас се класира на III-ро място в националния онлайн конкурс за изпълнение на стихове от български автори "България - моя родина"

 


🥇🥈🥉НОВ ПОВОД ЗА ГОРДОСТ! 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

Ученикът Ахмед Аптраман от ХII Б клас се класира на II-ро място в националния онлайн конкурс за изпълнение на стихове от български автори "България- моя родина"- гр. Тутракан

 


XIII -та KОНФЕРЕНЦИЯ НА СТУДЕНТСКОТО НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО 

Достойно представяне на Мерве Вели от IX а клас, организирана от БСУ, на тема: "Синя икономика", с ръководители Емне Ибрям и Мария Чанева

    

 


🥇🥈🥉НОВ ПОВОД ЗА ГОРДОСТ!🍀🍀🍀

Ученичката Зийнеб Тунджай Сюлейман с ръководител г-жа Теодора Тодорова взе участие в ЧЕТВЪРТИ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ПО ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ НА СУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“- ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО НА ТЕМА: МОЯТА КОНСТИТУЦИЯ В ТРЕТА ГРУПА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ VIII-XII, класирана - 81 т., с което се нарежда на едно от челните места сред 220 ученици от над 45 училища от цялата страна.

Конкурсът се провежда под патронажа на член-кор. проф. доктор на юридическите науки Атанас Семов, носител на Катедра "Жан Моне" на Европейския съюз, преподавател в Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“ и съдия в Конституционния съд на Република България.

Комисия за оценяване на авторските текстове:

1. Проф. д.и.н Милко Палангурски – преподавател в Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

2. Проф. дн. Вихрен Бузов – преподавател във Философския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

3. Проф. д-р Радослав Радев – преподавател във Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

4. Доц. д-р Деница Узунова – преподавател във Философския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

5. Д-р Катерина Данаилова – старши учител в СУ „Вела Благоева“

6. Д-р Ердинч Илхан – психолог в СУ „Вела Благоева“, хоноруван преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“


НАГРАЖДАВАНЕ

Националната програма „Иновации в действие“

      Иновационно обучение за младежи на тема „Карнобат – магията е тук“ е част от проект за сътрудничество между училища по Националната програма „Иновации в действие“. В него участват четири учебни заведения – от Враца, Руен, Поморие и Карнобат.

 

 

 

 


ПОВОД ЗА ГОРДОСТ

ДИПЛОМ за II място в конкурс – рецитал „България – моята родина“

на АХМЕД АПТРАМАН от XIIб клас, в ЧЕТВЪРТА възрастова група

 


ДИПЛОМ за III място в конкурс – рецитал „България – моята родина“

на СЕЛЕНАЙ ХЮСЕИНОВА от IXб клас, в ЧЕТВЪРТА възрастова група

 

 


ДИПЛОМ за ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ в конкурс – рецитал

„България – моята родина“

на ЗИЙНЕБ СЮЛЕЙМАН от IXб клас, в ЧЕТВЪРТА възрастова група

 


ДИПЛОМ за ПОКАЗАН ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, чрез участието на възпитаници в конкурс – рецитал „България – моята родина“

на РУСАНКА ГЕРМАНОВА – старши учител по БЕЛ

 


ГРАМОТА „Моята конституция“ на ЗИЙНЕБ СЮЛЕЙМАН от IXб клас, за участие в четвърти ученически философско – исторически конкурс

 


ГРАМОТА „Моята конституция“ на ТЕОДОРА ТОДОРОВА – старши учител по Философия, мотивирал участието на ученици в четвърти философско – исторически конкурс

 


СЕРТИФИКАТ за VIIIа клас, с ръководител АНИФЕ ХАСАН, за участие в Световния ден на водата „Подземни води – да направим невидимото видимо“ 22.03.2022г.

 


XIV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

 

„МАДАРСКИЯТ КОННИК - СИМВОЛ НА ИСТОРИЧЕСКОТО МИНАЛО И ЕВРОПЕЙСКОТО БЪДЕЩЕ НА БЪЛГАРИЯ“

 

 


VI-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

"ДА МИСЛИМ ЕКОЛОГИЧНО ЗА БЪДЕЩЕТО ЗА БЪДЕЩЕТО" 23-26 МАРТ 2022

 

 


ПОВОД ЗА ГОРДОСТ!

ТРЕТА НАГРАДА  в Национален конкурс: ЦВЕТОЛИНИЕ

ГРАМОТА  на Айшенур Фердун Мехмед от IXв клас

 

          


НАГРАЖДАВАНЕ

 

Националната програма „Иновации в действие“

      Иновационно обучение за младежи на тема „Карнобат – магията е тук“ е част от проект за сътрудничество между училища по Националната програма „Иновации в действие“. В него участват четири учебни заведения – от Враца, Руен, Поморие и Карнобат.

 

 

 

 

 


ПОВОД ЗА ГОРДОСТ!

 

С ЧАР И СТИЛ РУЕНСКИ МАЖОРЕТКИ ПОКОРИХА БУРГАСКА СЦЕНА

при Областен преглед на мажоретни състави - гр.Бургас

 

 


ПОВОД ЗА ГОРДОСТ!

 

 

  

Информация