ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ по ПРОГРАМА "ДИЗАЙН ШАМПИОНИ"

 

През месец март стартира проектно-базирано обучение за насърчаване и развиване на уменията на ученици от I група ЦОУД в НЕ, с ръководител - Кремена Стоянова.

“Дизайн шампиони”  е програма, съставена от мисии: Мисия: Архитект, Мисия: Космонавт, Мисия: Автомобилен дизайнер, Мисия: Еколог, Мисия: Разказвач - тематични проекти, чрез които децата ще се потопят в света на реална професия или човешка дейност. За пет поредни дни по екипи ще решават поставено предизвикателство от реалния живот.

Програмата ще развие ключовите за децата умения, които ще се превърнат в навик за цял живот. Чрез тези дейности учениците ще придобият умения за креативно решаване на проблеми, работа в екип, презентационни умения, критично мислене и увереност в способностите си. С мисиите ще се насърчат експериментаторските  нагласи, с цел лесна адаптация към нова среда.

Всеки учебен месец малките шампиони ще провеждат по една седмична мисия, която е специално създадена за тяхната среда. Всяко дете ще има свой дневник, с който ще проследи своя прогрес. Самата мисия е със самостоятелни и групови дейности, които включват ролева игра, творчески занимания, разказване, търсене на информация, проучване на мнения, експериментиране, игри на открито и създаване на предмети.

 

Информация