ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ по ПРОГРАМА  
" ЕКО -ПРИКЛЮЧЕНЦИ"


Програма “Еко-приключенци” е месечна учебна програма. Изградена е върху 9 надграждащи се месечни теми, които вървят така: 
🌿 Какво означава "зелен пояс" - септември 2023
🦅 Чудните животни и растения близо до нас - октомври 2023
🐝 Местата, в които живеят живите същества - ноември 2023
🧡 Как да помагаме заедно на природата - декември 2023
🌳 Каква е връзката на човека с дърветата - януари 2024
🏡 Как хората си съжителстваме с животните - февруари 2024
🚜 Поминъкът на хората и връзката им със земята - март 2024
🌲 Защо горите са толкова важни и значими - април 2024
🌍 Спектакълът на миграцията на птиците - май 2024
💦 Водата, без която не можем - юни 2024
Всяка тема се състои от четири типа занимания:
- за класната стая;
- за двора (на открито);
- предложения за конкретни места за екскурзии и занимания там;
- за дома с мама и тате. 
Всички занимания за класната стая - презентация, игри, постери, дискусии, изработка на нещо са структурирани времево така, че да могат да се случат в рамките на учебния час.
Общата месечна ангажираност за заниманията за класната стая е между 2 и 4 учебни часа месечно в зависимост от учебния месец. Заниманията на открито са до 2 учебни часа, като и те не са обвързани, така че можем да ги провеждаме в произволни дни на месеца. Посещенията на обекти, паркове, центрове за диви животни и т.н. са по желание и зависят изцяло от нас. 
Месечните теми са съобразени с международните и национални празници, свързани с екология и природа.

 


ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ по ПРОГРАМА "ДИЗАЙН ШАМПИОНИ"

 

През месец март стартира проектно-базирано обучение за насърчаване и развиване на уменията на ученици от I група ЦОУД в НЕ, с ръководител - Кремена Стоянова.

“Дизайн шампиони”  е програма, съставена от мисии: Мисия: Архитект, Мисия: Космонавт, Мисия: Автомобилен дизайнер, Мисия: Еколог, Мисия: Разказвач - тематични проекти, чрез които децата ще се потопят в света на реална професия или човешка дейност. За пет поредни дни по екипи ще решават поставено предизвикателство от реалния живот.

Програмата ще развие ключовите за децата умения, които ще се превърнат в навик за цял живот. Чрез тези дейности учениците ще придобият умения за креативно решаване на проблеми, работа в екип, презентационни умения, критично мислене и увереност в способностите си. С мисиите ще се насърчат експериментаторските  нагласи, с цел лесна адаптация към нова среда.

Всеки учебен месец малките шампиони ще провеждат по една седмична мисия, която е специално създадена за тяхната среда. Всяко дете ще има свой дневник, с който ще проследи своя прогрес. Самата мисия е със самостоятелни и групови дейности, които включват ролева игра, творчески занимания, разказване, търсене на информация, проучване на мнения, експериментиране, игри на открито и създаване на предмети.

 

Информация