Прием 2021/2022

 

Заповед за утвърждаване на ДПП за област Бургас за учебната 2021/2022 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация