Прием 2022/2023

 

   ВАЖНО! 

 

Заповед за допълване на свободни места.

 

За родителите на бъдещите осмокласници!

 

Уважаеми родители на бъдещи осмокласници,

 

За учебната 2022/2023 година СУ „Елин Пелин“, с. Руен обявява прием на четири паралелки по 26 ученици в клас.
В профил "Природни науки" - 2 паралелки и профил "Икономическо развитие" - 2 паралелки
 

 

 

 

 

 

 

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2022 - 2023 г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

 

 

Информация