Първа презентационна седмица:

ПЕКК: МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


23.11.2021 г. - иновативен открит урок в Vа клас по Математика на тема: Действия с обикновени дроби. Намиране на неизвестен множител, делимо и делител",  проведен с   г-жа Минюрие Сюлейман - учител по математика

 

 


24.11.2021 г. - иновативен открит урок в Vб клас по Математика на тема: „Действия с обикновени дроби. Намиране на неизвестен множител, делимо и делител", проведен с г-жа Кадрие Салибрямова - учител по математика

 

 

 


24.11.2021 г. – иновативен  открит  урок в VIIIа клас  по Математика на тема: „Квадратен корен", проведен с г-жа Радина Кенова - учител по математика

 

 

 

 


29.11.2021 г. – иновативен  открит  урок в VIIIв клас по Информационно технологии на тема: „Съвременни компютърни системи - компоненти", проведен с г-жа Тайбе Хилми – главен учител по ИТ

Информация