Втора презентационна седмица:
 

ПЕКК: ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

04.01.2022 г. иновативен открит урок в VIIIв клас по Физика и астрономия  на тема „Сили на триене и съпротивление ", проведен с г-жа Мария Димитрова старши учител по Физика и астрономия

 


 

 

 


05.01.2022 г. –  иновативен открит урок в Vа клас по Човекът и природата на тема „Слънчева система ",  проведен с г-жа Фатме Муса старши учител по Биология и здравно образование

 


 


05.01.2022 г. иновативен открит урок в VIIIа клас по Биология и здравно образование на тема „Опорно-двигателна система. Гръбначен стълб, гръден кош и крайници ",  проведен с г-жа Анифе Хасан главен учител по Биология и здравно образование

 


06.01.2022 г. иновативен открит урок в VIIIа клас пo Химия и опазване на околната среда на тема „Калциев оксид", проведен с г-жа Иванка Атанасова – старши учител по Химия и опазване на околната среда

 


07.01.2022 г. – иновативен открит урок в VIIIб клас по Химия и опазване на околната среда на тема „Калциев карбонат ", проведен с г-жа Павлинка Русева старши учител по Химия и опазване на околната среда

 

 

 

Информация