Трета презентационна седмица:
 

ПЕКК: ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ,  ГРАЖДАНСКО  ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ

 

15.02.2022г. – иновативен открит урок в VIIIб клас по История и цивилизации на тема „Индустриалната революция", проведен с  г-жа  Хурие Бекир старши учител по История и цивилизация

 

 

 

 


16.02.2022г. –  иновативен открит урок в VIIIв  клас по География и икономика на тема „Езера и блата. Ледници",  проведен с г-жа Тайбе Хюсеин старши учител по География и икономика

 16.02.2022г. – иновативен открит урок в VIIIг клас по География и икономика - ИУЧ на тема „Реки",  проведен с г-н Стефан Костадинов учител по География и икономика17.02.2022г. иновативен  открит  урок в Vа клас  по История и цивилизация на тема „Театърът и олимпийските  игри", проведен с г-жа Маргарита Чолакова – старши учител по История и цивилизация

 

 

 

 


17.02.2022г. – иновативен открит урок в VIIIб клас по Философия на тема „Памет, въображение и учене ", проведен с г-жа Теодора Тодорова старши учител по Философия

 

 

 

 


18.02.2022г. – иновативен открит урок в Vб клас по География и икономика на тема „Релеф и полезни изкопаеми на Африка", проведен с г-н Веселин Костадинов учител по География и икономика

 

 

 

 

 

Информация