Четвърта презентационна седмица:

 

ПЕКК: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА


28.03.2022г. – иновативен открит урок в Vб клас по Български език и литература на тема: „Части на простото изречение ", проведен с  г-жа  Станислава Стаматова   учител по Български език и литература

 

 


29.03.2022г. – иновативен открит урок в VIIIг клас по Български език и литература на тема: „Романът: „Дон Кихот“ на Сервантес - повод за написване и творческа история", проведен с  г-жа  Николинка Събева –учител по Български език и литература

 


30.03.2022г. – иновативен открит урок в VIIIв клас по Български език и литература на тема: „Подчинено допълнително изречение", проведен с  г-жа  Хюлия Али   учител по Български език и литература

 

Информация