Пета презентационна седмица:

ПЕКК: ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ И ИЗКУСТВА

04.05.2022г. иновативен открит урок в Vа клас по Физическо възпитание и спорт на тема „Хандбал ", проведен с г-жа Себиха Ахмед старши учител по ФВС

 

 


05.05.2022г. – иновативен открит урок в VIIIб клас по Физическо възпитание и спорт на тема „Лека атлетика – тласкане на плътна топка",  проведен с г-жа Мариана Николаева старши учител по ФВС

 


05.05.2022г.  иновативен открит урок в VIIIв клас по Изобразително изкуство на тема „Пластичен ескиз в скулптурата", проведен с г-жа Йорданка Гъделова учител по Изобразително изкуство

 


05.05.2022г. иновативен  открит  урок в Vб клас  по Технологии и предприемачество на тема „Бюджет", проведен с г-жа Азизе Сали старши учител по Технологии и предприемачество

 

Информация