Шеста презентационна седмица:

ПЕКК: ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

31.05.2022г. – иновативен открит урок в Vа клас по Английски език на тема 10C I, m going out, проведен с г-жа Гюлсум Али – учител по Английски език

 

 

 

 


31.05.2022г. – иновативен открит урок в VIIIа клас по Руски език на тема „Предложньй падеж ",  проведен с г-жа Снежана Желева – учител по Руски език

 

 


02.06.2022г. иновативен открит урок в Vб клас по Английски език на тема Unit 10 Making choices Which tent is the best", проведен с г-н Ахмед Мустафа учител по Английски език

 

Информация