ВАЖНО! 

 

За родителите на бъдещите петокласници!

 

Уважаеми родители на бъдещи петокласници,

 

За учебната 2022/2023 година СУ „Елин Пелин“, с. Руен обявява прием на две паралелки по 26 ученици в клас. 

 

Вид дейност Срок

1

Обявяване на списък с класираните ученици.

20.06.2022г.

2

Записване на класираните ученици с оригиналнала на удостоверението за завършена начален етап на основното образование.

10.06.2022г.

 

Заявление за приемане на  ученици в пети клас                   

Информация