Първият училищен ден

Елин Пелин

Лятото премина и дойде есента, утрото с усмивка поздрави света.

Училищен звън децата зове, чуват се навън вик и смехове.

По улиците бързат весели деца и радостно тупкат малките сърца.

 

 

И скоро, като кошер с работни пчелици, загъмжа школото, пълно с ученици.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация