Самостоятелна форма

 

 

Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите на учениците на самостоятелна форма на обучение

 

Списък на учебници и учебни помагала за учебната 2021/ 2022 година

 

 

 

Клас Конспекти
6 клас
8 клас - Профил "Природни науки"
9 клас - Профил "Природни науки"
10 клас - Профил "Икономическо развитие"
11 клас - Профил "Природни науки"
11 клас - Профил "Икономическо развитие"
12 клас - Профил "Природни науки"

 

 

 

График за провеждане на изпитите на ученици за самостоятелна форма на обучение - сесия ноември

Клас График
6 клас
8 клас - Профил "Природни науки"
9 клас - Профил "Природни науки"
9 клас - Профил "Икономическо развитие"
10 клас - Профил "Икономическо развитие"
11 клас - Профил "Природни науки"
11 клас - Профил "Икономическо развитие"
12 клас - Профил "Природни науки"

 

График за провеждане на изпитите на ученици самостоятелна форма на обучениие -  I-ва поправителна сесия юли месец

Клас График
9 клас - Профил "Природни науки"
10 клас - Профил "Икономическо развитие"
11 клас - Профил "Природни науки"

 

График за провеждане на изпитите за промяна на оценка на учениците от 12 клас профил "Природни науки"  

Клас  График
12 клас - Профил "Природни науки"
I-ва поправителна сесия май месец
12 клас - Профил "Природни науки"
II-ра поправителна сесия юли месец

 

 

График за провеждане на изпитите на ученици самостоятелна форма на обучение -  II-ра поправителна сесия август месец

Клас График
9 клас - Профил "Природни науки"
10 клас - Профил "Икономическо развитие"
11 клас - Профил "Природни науки"

 

Информация