Самостоятелна форма

 

Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите на учениците на самостоятелна форма на обучение през учебната 2022/2023 година

 

 

Списък на учебници и учебни помагала за учебната 2022/ 2023 година

 

Клас Конспекти
4 клас
7 клас
8 клас - Профил "Икономическо развитие"
9 клас - Профил ""Икономическо развитие"
10 клас - Профил "Икономическо развитие"
10 клас - Профил "Природни науки"
11 клас - Профил "Икономическо развитие"
12 клас - Профил "Природни науки"

 

 

График за провеждане на изпитите на ученици за самостоятелна форма на обучение -I-ва поправителна сесия/ месец юли

КЛАС ГРАФИК
4 клас
7 клас
8 клас - Профил "Икономическо развитие"
9 клас - Профил ""Икономическо развитие"
10 клас - Профил "Икономическо развитие"
10 клас - Профил "Природни науки"
11 клас - Профил "Икономическо развитие"
12 клас - Профил "Природни науки"

 

График за провеждане на изпитите на ученици за самостоятелна форма на обучение - сесия май

Клас График
4 клас
7 клас
8 клас - Профил "Икономическо развитие"
9 клас - Профил ""Икономическо развитие"
10 клас - Профил "Икономическо развитие"
10 клас - Профил "Природни науки"
11 клас - Профил "Икономическо развитие"
12 клас - Профил "Природни науки"

Информация