🤚🏻🌎🖐🏾 16 ноември - Международния ден на толерантността 🤚🏻🌎🖐🏾
 

        Толерантността е морална стойност, която предполага пълното зачитане на другите, техните идеи или убеждения, независимо дали са различни от нашите. В този смисъл тя е признаване на разликите, присъщи на човешката природа, разнообразието от култури, религии или начини на поведение. Някои считат толерантността за основна ценност за хармонично мирно съжителстване. Смята се, че толерантността е в основата на добрите отношения между хората от различни култури, вероизповедания, раси и начин на живот.
        Учениците в СУ”Елин Пелин”, с.Руен дискутираха и разиграха ролеви ситуации, свързани с темата. Фоайето на училището се превърна в галерия с прекрасни рисунки на нашите креативни художници.


Информация