🇧🇬 🇧🇬 🇧🇬 Честит 22 септември – Ден на независимостта на България! 🤍💚❤️


 

🤍💚❤️ Да живее свободна и независима България! 🇧🇬 🇧🇬 🇧🇬
Да живее българският народ! 

🤍💚❤️ Честит 22 септември – Ден на независимостта на България! 🤍💚❤️

 

През есента на 1908 г. десетилетните стремежи на българите за отхвърляне васалността на Княжеството към Османската империя се увенчават с успех. На 22 септември в старата столица Велико Търново княз Фердинанд и правителството на Александър Малинов се обръщат с Манифест към българския народ и тържествено провъзгласяват “съединената на 6 септември 1885 г. България за независимо Българско Царство”. България става суверенна държава, самостоятелен и равноправен субект в международните отношения.Със серия от инициативи ученици и учители при СУ “Елин Пелин“ отбелязват 113 години от обявяването на независимостта на България.

Да живее свободна и независима България!
Да живее българският народ! 

Информация