ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

На 3 декември Средно училище „Елин Пелин“ празнува своя патронен празник. От учебната 1939/40 г. то носи името на бележития писател. Повече от 80 години учители и ученици живеят, мечтаят и творят по елинпелиновски и издигат авторитета на училището, чието име е символ на модерно и успешно образование. С танци и драматизации на откъси от произведения на Елин Пелин учениците отбелязаха патронния празник на своето училище.

Информация