ПОКЛОН ПРЕД ДЕЛОТО НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!


Будителите...Те не изглеждали по-различно от другите хора, само очите им били едни такива – искрящи. Говорили странни неща – разказвали, че дедите им били свободни хора, които някога владеели половината свят, научили милиони хора да четат и пишат. Тези хора били наречени от народа будители, за да поддържат жив огъня на националното самосъзнание, да държат вярата в ръце и да бъдат носители на светлината. Те са стотиците знайни и незнайни духовници и книжовници, те са съвременните български учени, писатели, творци и учители – символ на духовната извисеност на българина.

 

 

 

 

 

 

Информация