ПРАЗНИК НА ЦИФРИТЕ в СУ "Елин Пелин" с. Руен на учениците от I А и I Б клас.📚🥇📚

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация