ПСИХОЛОГИЧЕСКИ СБЛЪСЪК ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА В VIII - МИТЕ КЛАСОВЕ

 

1 ден: между Vlllб клас и Vlllг клас

 

        

 


2 Ден: между VIII а и VIII в клас

 

 

 

     


НАГРАЖДАВАНЕ

 

   

Информация