През месец септември на учебната 2022-2023 година продължава проектно базираното обучение

„Дизайн шампиони“, с Мисия: Автомобилен дизайнер на тема “Семейната кола на бъдещето”. Дейността е с продължителност пет дни. През този период всеки ученик описва дейността си в дневник.

„Какво ли е да си автомобилен дизайнер днес, когато трябва да измисляш и моделираш коли на бъдещето?“

Малките автомобилни дизайнери по време на мисията ще планират и сътворят семейната кола на бъдещето. Всеки малък мисионер ще опознае професията на автомобилния дизайнер и предизвикателствата й през годините. Последователно ще дискутират еволюцията на колите и сегашните им употреби. Ще надникнат в бъдещето, където проблемите на хората и околната среда управляват дизайна и функционалността на превозните средства. Предстои им да търсят идеи за смели подобрения в семейния автомобил. Малките дизайнери се разделят по екипи. Всяко дизайн студио ще разработи своите подобрения, които ще представи на останалите чрез сториборд на ситуациите, скица и прототип на автомобила.

Техники от дизайн мисленето са следните:

1. “Карта на пътуването” - за да визуализират употребата на автомобила като поредица от етапи и ситуации.

2. “В обувките на ...” - за да се потопят в професията, чрез ролева игра за студиото на автомобилния дизайнер.

3. “Дай пет” – сплотяване в екип, който е създаден на случаен принцип.

4. "Брейнсторминг" - за нови и смели идеи.

5. "Обратна връзка" – в помощ на екипите да "видят" как работят заедно отстрани.

6.“Сториборд” - за новите подобрения като реален сценарий с последователни картинки.

7."Скица" - за нагледност на моделите

8.“Обратна връзка” - за мнение на идеи

9."Сценка" – изиграване на сценарии с подобренията на модела, който са дизайнвали

10. "Прототип" – представяне на модела

11. "Таймер" – проследяване във времето на изработката на прототипа

Напред към Мисия: Автомобилен дизайнер!🚗🚕🚙

Ден 1: Опознаваме професията на автомобилния дизайнер

Ден 2: Опознаваме видовете автомобили

 

 

Ден 3: Избираме идеи за семейна кола на бъдещето 🚙🚗🚙

 

 

Ден 4: Създаваме скица и сториборд 🚗🚙🚗

 

 

Ден 5: Създаваме модел и представяме мисията 🚗🚙🚗


В периода 24 – 28.10.2022г. започва Мисия: Откривател, на тема “Експедиция до Северния полюс”. Проектът е с продължителност пет дни, всеки ден дейността е по час и половина. Всеки  ученик разполага с дневник, в който той описва своята дейност, впечатления и крайния резултат от експедицията.

 „Какво ли е да си откривател в 21 век?“

Динамиката в ежедневната информация за нови птици, забравени територии, изчезващи общности и езици, заснето за пръв път животно или феномен, счупен нов рекорд за най-бързо, най-високо, най-продължително пътешествие предизвиква любителския интерес на нашите малки откриватели. С удоволствие те се включват в дейността: „Хайде да планираме и изпълним експедиция до Северния полюс!”.

С тази мисия учениците ще опознаят работата на откривателите, техните цели, организация, екипи и превозни средства. Ще се запознаят с известни откриватели и техните пътешествия по света. Ще се запознаят с първите откриватели на полярния кръг. Малките откриватели ще се включат в импровизирана експедиция до Северния полюс. Планирането на дейностите ще улесни преодоляването на препятствията в това приключение. Предстоят още две експедиции до Арктика, където ще разгледат особеностите на региона, хората, животните и климата.

Напред към Мисия: Откривател!

Старт на Мисия : Откриватели

Ден 1: Опознаваме дейността на откривателя

 

 

Ден 2: Опознаваме известни откриватели

 

 

Ден 3: Откриватели
Опознаваме арктически експедиции

 

 

Ден 4: Откриватели
Избираме експедиция до Северния полюс

 

 

Ден 5: Откриватели
Създаваме сценка на експедицията и представяме на мисията ♥️🍀♥️

 


Мисия 6: Еколози
Ден 1: Опознаване на дейността на еколога 🕵️🕵️

 

 

 


Мисия 6:Еколози

Ден 2: ⛄Опознаване обитателите на ледена Арктика ⛄

 

 


Мисия 6:Еколози

Ден 3: Опознаване промяната през топлите месеци

 


Мисия 6:Еколози

Ден 4: Избиране на елементи от арктическия резерват

 

 


Мисия 6:Еколози

Ден 5: Моят арктически резерват

 

 

Информация