ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

 

Клуб: "МЛАД БИОЗАЩИТНИК" 
Ръководител: Стефан Костадинов


        Студио: "DG PHOTO&WEB"         
Ръководител: Тайбе Хилми


Клуб: "ДИГИТАЛНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ"       
Ръководител: Теодора Тодорова


Клуб: "ЕФЕКТИВЕН ПАРЛАМЕНТ"       
Ръководител: Елена Жекова


Клуб: "ЕКОБИОРАБОТИЛНИЦА"          
Ръководител: Павлинка Русева


Клуб: "ПРИЛОЖНА ФИЗИКА"     
Ръководител: Мария Димитрова


Клуб: "ДИГИТАЛНА ЕЗИКОВА СЦЕНА"
РъководителЕмне Ибрям


 


Шахматен клуб: "РУЕН 21"       
Ръководител: Жулиен Пиличев


Клуб: "СЦЕНА И СЛОВО" 
Ръководител: Златка Димитрова


Клуб "ЛИТЕРАТУРНИ МЕЧТИ"  
Ръководител: Лора Станчева


Клуб: "БОГАТСТВОТО НА ТАНЦИТЕ"  
Ръководител: Гина Калева


Мажоретна формация: "СИЯНИЕ"
Ръководител: Гюлтен Хюсеин


Мажоретен състав: "СТИЛ"
Ръководител: Анифе Хасан


Клуб: "ДИНАМО"   
Ръководител: Жулиен Пиличев


Клуб: "ШАМПИОНИТЕ"    
Ръководител: Борис Николов


Музикална група: "ДЪГА" 
Ръководител: Димо Парушев


Клуб за модерни танци: "МЕГАМИКС"   
Ръководител: Димо Парушев

Информация