ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

 

Клуб: "WEB СВЯТ"
Ръководител: Исмаил Селим

 

Клуб: "СТУДИО „DG РНОТО & WEB"
Ръководител: Тайбе Хилми

 

Клуб: "ДИГИТАЛНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ"
Ръководител: Теодора Тодорова

 

Клуб: "ЕФЕКТИВЕН ПАРЛАМЕНТ"
Ръководител: Елена Жекова

 

Клуб: "ЕКОБИОРАБОТИЛНИЦА"
Ръководител: Павлинка Русева

 

Клуб: "МАГИЯТА НА ФИЗИКАТА"
Ръководител: Мария Димитрова

 

Клуб: "ДИГИТАЛНА ЕЗИКОВА СЦЕНА"
Ръководител: Емне Ибрям

 

Клуб: "СЦЕНА И СЛОВО"
Ръководител: Златка Димитрова

 

Клуб: "РУСКИ КЛУБ"
Ръководител: Татяна Чорбаджийска

Клуб: "БОГАТСТВОТО НА ТАНЦИТЕ"
Ръководител: Гина Калива

 

Клуб: МАЖОРЕТНА ФОРМАЦИЯ „СИЯНИЕ“"
Ръководител: Гюлтен Хюсеин

 

Клуб: "МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ „СТИЛ“"
Ръководител: Анифе Хасан

 

Клуб: "ДИНАМО“ - РУЕН"
Ръководител: Жулиен Пиличев

Клуб: "ШАХМАТ"
Ръководител: Стефан Костадинов

 

Клуб: "ШАМПИОНИТЕ"
Ръководител: Борис Николов

 

Клуб: "МУЗИКАЛНА ГРУПА „ДЪГА“
Ръководител: Димо Парушев

 

 

Клуб: "КЛУБ ЗА МОДЕРНИ ТАНЦИ „МЕГАМИКС"
Ръководител: Димо Парушев

 

Информация