1 група ЦОУД подготвиха табла, по случай предстоящия Международен ден на толерантността.

Подай ръка- бъди толерантен!🙏

 

 


С ОБЩИ УСИЛИЯ ВСИЧКО СЕ ПОСТИГА - II група ЦОУД в НЕ на СУ "Елин Пелин" село Руен

 


09.11.20222 г. - Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.🍀🍀🍀🍀🍀🍀♥️♥️♥️🍀🍀

 

         


08.11.2022 г. - Нашето дърво 🌲 на толерантността 🍀🍀🍀

 

   


04.11.2022 г. - Подготовка за Деня на толерантността 🍀🍀🍀

 

       

 

Информация