Първа презентационна седмица:

 

ПЕКК: МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 

14.11.2022 г. - иновативен открит урок в VIII а клас по Математика на тема: „Квадратно уравнение",  проведен с   г-жа Радина Кенова - учител по математика. На урока присъстваха педагогически специалисти от ПЕКК: "Математика и ИТ", главни учители и ръководството на СУ „Елин Пелин“.

 

 


16.11.2022 г. - иновативен открит урок в VI б клас по Компютърно моделиране и ИТ на тема: „Форматиране на страница и отпечатване на текстов документ",  проведен от  г-жа Тайбе Хилми – главен учител по ИТ. На урока присъстваха педагогически специалисти от ПЕКК: Математика и ИТ, главни учители и ръководството на СУ „Елин Пелин“.

 

 

 


17.11.2022 г. - иновативен открит урок в IХ г клас по Математика на тема: „Графично представяне на решенията на уравнения“,  проведен от  г-жа Кадрие Салибрямова – учител по Математика. Урока уважиха педагогическите специалисти от ПЕКК: Математика и ИТ, главните учители и ръководството на СУ „Елин Пелин“.

 

 

 17.11.2022 г. - иновативен открит урок в б клас по Математика на тема: „Събиране и изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели“,  проведен от  г-жа Джеврие Якуб – старши учител по Математика. На урока присъстваха педагогическите специалисти от ПЕКК: Математика и ИТ, главните учители и ръководството на СУ „Елин Пелин“.
Информация