🍀⭐Бъди толерантен! ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

Под този надслов ученици от СУ" Елин Пелин" с.Руен отбелязоха 16.11 - Деня на толерантността. Припомниха 10-те златни правила на толерантността! Толерантност - единство в многообразието, търпимост в различието!

 

 


16.11.2022 г. - Открит урок по Толерантност в класната стая на VIII а клас

 

Инициатори на урока бяха г-жа Е. Жекова - педагогически съветник и г-жа В. Иванова - училищен психолог.

 

 

 


Учениците от Начален етап изработиха плакати, постери и табла, които бяха поставени във фоайето на училището.
По инициатива на г-жа Е. Жекова - педагогически съветник и г-жа В. Иванова - училищен психолог към изложбата бе поставена и кутия - “Споделете вашите проблеми”. Тази кутия ще даде възможност на учениците по-лесно да изразят себе си и да споделят това, което ги вълнува.Тя ще се отваря периодично и ще се търси решение на всеки споделен проблем.

 

 


 


Учениците от II група ЦОУД в НЕ на СУ "Елин Пелин" село Руен, изработиха картички,  чрез които изразиха своето отношение и съпричастност към празника.

 


Учениците от III група ЦОУД в НЕ на СУ "Елин Пелин" село Руен, изработиха картички,  чрез които изразиха своето отношение и съпричастност към празника.

 


 


Учениците от I група ЦОУД в НЕ на СУ "Елин Пелин" село Руен изработиха вчера картички за Световния ден на толерантността 🍀

 

 

Информация