Втора презентационна седмица:
 

ПЕКК: ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

 

17.01.2023 г. – иновативен открит урок в IХ a клас по Биология и здравно образование на тема: „Клетъчна мембрана“, осъществен с г-жа Анифе Хасан главен учител по Биология и ЗО

 


18.01.2023 г. – иновативен открит урок в VIII в клас по Физика и астрономия на тема: Видове равновесия. Условие за равновесие", проведен с  г-жа  Мария Димитрова   старши  учител по Физика и астрономия

 

 


19.01.2023 г. – иновативен открит урок в VI a клас по Човекът и природата на тема: Вещества и техните свойства, проведен с  г-н  Григор Йончев старши учител по Биология и ЗО

 

 


19.01.2023 г. – иновативен открит урок в IХ б клас по Химия и опазване на околната среда на тема: Алкани – въглеводороди, подобни на метана", осъществен с  г-жа  Павлинка Русева   старши учител по Химия и ООС

 

 

 

 

Информация