18.01.2023 г. - Детско творчество на тема: Зимни топли напитки 🍵☕🫖🫖☕🍵
II група ЦОУД в НЕ

 

 


06.01.2023 г. - Детска рисунка на тема: Зимен спорт 🏂⛷️⛷️
II група ЦОУД в НЕ

 

 

 

 

 


05.01.2023 г. - Ученици от II група ЦОУД в НЕ при СУ "Елин Пелин" с. Руен изработиха детска рисунка на тема: "Нашите весели елени"🦌🦌

 

 

 

 

 

 

 


04.01.2023 г. - Ученици от II група ЦОУД в НЕ на СУ "Елин Пелин"
с. Руен изработиха детска рисунка на тема: Зимно облекло 🧣🧤🧤🧣

 

 

 

 

 

Информация