Трета презентационна седмица:
 

ПЕКК: ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ,  ГРАЖДАНСКО  ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ

 

13.02.2023г. - Иновативен открит урок в IХ г клас по География и икономика на тема: „Лека и хранително-вкусова промишленост“,  проведен с  г-н Стефан Костадинов  – учител по География и икономика. Урока уважиха ръководството на СУ „Елин Пелин“, главните учители и педагогическите специалисти от ПЕКК: ОНГОР.

 

 


15.02.2023г. – Иновативен открит в VIII б клас по Философия на тема: „Общуването като социално умение“, осъществен с г-жа Теодора Тодорова – старши учител по Философия. Урокът бе изнесен пред ръководството на СУ „Елин Пелин“, главните учители и педагогическите специалисти от ПЕКК: ОНГОР.

 

 


16.02.2023г. - Иновативен открит урок в VI a клас по География и икономика на тема: „Население и политическа карта на Азия“,  проведен с  г-н Веселин  Костадинов  – учител по География и икономика. Урока уважиха ръководството на СУ „Елин Пелин“, главните учители и педагогическите специалисти от ПЕКК: ОНГОР.

 

 


17.02.2023г. – Иновативен открит в IX в по История и цивилизации на тема: „Престъпленията срещу човечеството през Втората световна война“, осъществен с г-жа Мария  Христова – учител по История и цивилизации. Урокът бе изнесен пред ръководството на СУ „Елин Пелин“, главните учители и педагогическите специалисти от ПЕКК: ОНГОР.

 

 

 

Информация