17 февруари - Ден на спонтанните актове на доброта. ❤️🍀❤️
Празникът е световен и се чества независимо от националност, етническа принадлежност или религиозни убеждения. Няма малко или голямо добро. Всеки акт на доброта е достатъчно ценен сам по себе си. Важно е да правим добро, без да очакваме нещо в замяна, и то не само в един ден от годината!🍀❤️🍀
II група ЦОУД в НЕ

 

 

   

   

    

Информация