Ученици и учители в СУ”Елин Пелин” отбелязват Световния ден против тормоза в училище - “Ден на розовата фланелка”

Тази година нашето мото е “ Можем да бъдем по-добри”.

С него приканваме всички свои съученици към идеята да учим и общуваме приятелски в училище, недопускайки прояви на насилие помежду ни.

 

Лесно е да се живее само със собствените нужди, но това прави живота непълноценен, а човека - егоист. Лишава ни от възможността да бъдем добри с хората около нас.

Истинското щастие в живота идва с добротворство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация