07.04.2023 г. - Междуучилищен открит урок в Хб клас по Математика на тема "Формули за лице на триъгълник", проведен с г-н Исмаил Селим - старши учител по Математика. На урока присъстваха педагогически специалисти по Математика от следните училища:
СУ "Отец Паисий" с. Люляково и СУ "Димитър Полянов" с. Трънак.

 

 

 


06.04.2023 г. - Междуучилищен открит урок в Ха клас по Български език и литература на тема "Образът на жената в Йовковия художествен свят", проведен с г-н Димо Парушев - старши учител по БЕЛ. На урока присъстваха педагогически специалисти по БЕЛ от следните училища: СУ "Отец Паисий" с. Люляково и СУ "Димитър Полянов" с. Трънак.

 


05.04.2023 г. - Междуучилищен открит урок в IVа клас по Български език и литература на тема "Употреба на глаголните времена",
проведен с г-жа Гина Калева - старши учител в НЕ.
На урока присъстваха педагогически специалисти от следните училища:
НУ "Д-р Петър Берон" с. Ябълчево, ОУ "Д-р Петър Берон" с. Вресово,
ОУ "Иван Вазов" с. Ръжица.

 

 

 


04.04.2023 г. - Междуучилищен открит урок в IVб клас по Математика на тема "Деление на многоцифрено число с двуцифрено от вида 1452:12", проведен с г-жа Гюлтен Хюсеин - учител в НЕ.
На урока присъстваха педагогически специалисти от следните училища:
НУ "Д-р Петър Берон" с. Ябълчево, ОУ "Д-р Петър Берон" с. Вресово, ОУ "Иван Вазов" с. Ръжица.

 

 


23.03.2023 г. - Междуучилищен открит урок в VIIб клас по Математика на тема "Признак за еднаквост на два правоъгълни триъгълника", проведен с г-жа Минюрие Сюлейман - учител по Математика. На урока присъстваха педагогически специалисти по Математика от следните училища:
ОУ "Димчо Дебелянов" с. Снягово, ОУ "Н.Й. Вапцаров" с. Зайчар,
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Добра поляна,
СУ "Отец Паисий" с. Люляково.

 


20.03.2023г. - Междуучилищен открит урок в VIIа клас по Български  език и литература на тема "Съвместна употреба на глаголните времена и наклонения" проведен с г-жа Виолета Станчева - учител по БЕЛ. На урока присъстваха педагогически специалисти по БЕЛ от следните училища: СУ "Д. Полянов" с. Трънак, ОУ "Р. Кюпчу" с.Сини рид,
ОУ "Иван Вазов" с. Ръжица, ОУ "Д-р П.Берон" с. Вресово.

 


15.03.2023 г. - Междуучилищен открит урок в VIIа клас по Математика на тема "Трети признак за еднаквост на триъгълници", проведен с г-жа Джеврие Якуб- старши учител по Математика. На урока присъстваха педагогически специалисти по Математика от следните училища: ОУ "Иван Вазов" с. Ръжица, ОУ "Реджеб Кюпчу" с. Сини рид,
ОУ "Д-р  Петър Берон" с. Вресово и СУ "Димитър Полянов" с. Трънак.

 

 

 


13.03.2023 г. - Междуучилищен открит урок в VIIб клас по Български език и литература на тема "Опълченците на Шипка" Иван Вазов - работа с текста, проведен с г-жа Наташа Паспалева - учител по БЕЛ. На урока присъстваха педагогически специалисти по БЕЛ от следните училища: ОУ "Димчо Дебелянов" с. Снягово, ОУ "Н.Й. Вапцаров" с. Зайчар, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Добра поляна, СУ "Отец Паисий" с. Люляково.

  

Информация