На 14 март отбелязваме Международния ден на математиката...

IDM 2023 се отбелязва в повече от 90 страни с над 1500 отделни събития. Повече от всякога достъпът до достоверна информация и научно обоснованите решения са необходими за устойчивото бъдеще в един мирен свят. Всяка година IDM обявява различна тема, която да обогатява идеите за празника, да предизвиква креативността и да улеснява връзките между математиката и различни области, концепции и идеи. Тази година темата е Математика за всеки.

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАТЕМАТИКАТА

Честит празник!

14 март е избран за Международен ден на математиката (International Day of Mathematics – IDM), тъй като на тази дата в много страни се отбелязва т.нар. „π-ден“.

 

Информация