Четвърта презентационна седмица:

 

ПЕКК: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

21.03.2023г. – иновативен открит урок в IХ Б клас по Български език и литература на тема: „Героят в Ботевата поезия – „Хаджи Димитър“, „Обесването на Васил Левски““, осъществен с г-жа Хюлия Али   учител по БЕЛ

 


27.03.2023г. – иновативен открит урок в VIII б клас по Български език и литература на тема: „Черноризец Храбър – „За буквите“. Средновековен контекст и жанрови особености ", проведен с  г-жа  Наташа Паспалева    учител по БЕЛ

 

 


23.03.2023г. – иновативен открит урок в V a клас по Български език и литература на тема: „Легенда за рома“, проведен с  г-жа  Станислава Стаматова учител по БЕЛ

 

 


24.03.2023г. – иновативен открит урок в VIII а клас по Български език и литература на тема: „Античността и Средновековието", осъществен с  г-жа  Виолета Станчева   учител по БЕЛ

 

 

 

Информация