Пета презентационна седмица:

 

ПЕКК: ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ И ИЗКУСТВА

 

24.04.2023 г.– иновативен открит урок в VIII г клас по Физическо възпитание и спорт на темаВолейбол – Взаимодействие между първо и второ подаване“, осъществен с        г-н Жулиен  Пиличев  старши учител по ФВС

 


24.04.2023 г.– иновативен открит урок в V б клас по Музика на тема: „Популярна музика“, проведен с  г-жа  Деница Андонова    учител по Музика

 


26.04.2023 г. – иновативен открит урок в VIII г клас по Изобразително изкуство на тема: „Изкуство и социална комуникация: „Графити и стрийт арт“, проведен с  г-жа  Йорданка Гъделова учител по Изобразително изкуство

 


27.04.2023 г. – иновативен открит урок в IX в клас по Физическо възпитание и спорт на тема: „Групови и отборни действия - затвърдяване.“, осъществен с  г-жа  Мариана Николаева   старши учител по ФВС

 

Информация