ИНОВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДЕЖИ НА ТЕМА
"КЪМ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЧРЕЗ СУРОВИНИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ"
в СУ "Св.св. Кирил и Методий" гр. Карнобат

26 - 27.04.2023 г.

Първи ден

 


Втори ден

 


ЗАЩИТА НА ПРОЕКТ

 


НАГРАЖДАВАНЕ

Информация