ШЕСТА ПРЕЗЕНТАЦИОННА СЕДМИЦА:


ПЕКК "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

 

15.05.2023 г.– иновативен открит урок в VIII в клас по Руски език на тема: Творительный падеж“, осъществен с г-жа Гюлсум Илияз - Йосифова   учител по Руски език

 

 


15.05.2023 г.– иновативен открит урок в V а клас по Английски език на тема: Unit 10/10b It's more exciting than skiing“, проведен с  г-жа Гюлсерен Ахмед    учител по Английски език

 

 


17.05.2023 г. – иновативен открит урок в VI б клас по Английски език на тема: Which ones are the best, проведен с  г-н  Ахмед Мустафа учител по Английски език

 


17.05.2023г. – иновативен открит урок в IX а клас по Руски език на тема: Столица России“, осъществен с  г-жа  Снежана Желева   учител по Руски език

 

Информация