Честито завършване на учебната година! Весела ваканция!

 

Довиждане втори клас!🍀📚🍀
Здравей ваканция!🍀❤🍀
II група ЦОУД в НЕ на СУ "Елин Пелин"село Руен

 

 

 

 

 

 

 

Информация