График за провеждане на консултации за учениците по учебни предмети за I-ви срок за учебната 2023/ 2024 година
График за провеждане на ДЧК за консултиране на ученици и родители и работа с училищна документация за I-ви срок за учебната 2023/ 2024 година

График за провеждане на класни и контролни работи ГЕ за I-ви срок за учебната 2023/ 2024 година

График за провеждане на класни и контролни работи ПГЕ за I-ви срок за учебната 2023/ 2024 година

Списък на учебници за учебната 2023/2024 година

Списък на класирани и записани ученици за I клас на учебната 2023/2024 година

 

 

 

Информация