Самостоятелна форма

Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите на учениците на самостоятелна форма на обучение през учебната 2023/2024 година

 

Списък на учебници и учебни помагала за учебната 2023/2024 година

 

Конспекти

Клас Конспекти
4 клас
6 клас
7 клас 
8 клас - Профил ""Икономическо развитие"

9 клас - Профил "Икономическо развитие"

10 клас - Профил "Икономическо развитие"
11 клас - Профил "Природни науки"
11 клас - Профил "Икономическо развитие"
12 клас - Профил "Икономическо развитие"

 

 

 

График за провеждане на изпитите на ученици в самостоятелна форма на обучение - сесия май

Клас График
12 клас - Профил "Природни науки"

 

 

 

График за провеждане на изпитите на ученици в самостоятелна форма на обучение / месец ноември

Клас График
4 клас                                                                         
6 клас
7 клас
8 клас - Профил "Икономическо развитие"
9 клас - Профил ""Икономическо развитие"
10 клас - Профил ""Икономическо развитие"

11 клас - Профил "Природни науки"

11 клас - Профил "Икономическо развитие"

12 клас - Профил "Икономическо развитие"

Информация